Artykuły

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

- wykaz nieruchomości