Artykuły

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE STAWKI, NOWE WNIOSKI

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE...

Absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław

W dniu 27 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesław Kazimierzowi Olearczykowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Uchwała została podjeta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

0001Gmina Bolesław otrzymała z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i wicemarszałka Tomasza Urynowicza promesę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Promesę na kwotę 79 349 zł  w imieniu Wójta Gminy Bolesław odebrał Sekretarz Rafał Nowak. Przekazane środki wpłynął na poprawę warunków dojazdu do pół i gospodarstw rolnych.

spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II

BOLESŁAW herbW dniu 30.05.2019 r w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Bolesław. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno i Żabno. Ze strony Wód Polskich uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Kierownik Nadzoru Wodnego w Połańcu.

>> Czytaj więcej: spotkanie poświęcone pracom...