Realizowane programy

Przebudowa oraz remont Domów Ludowych w Kannie, Pawłowie i Świebodzinie pełniących funkcje społeczno-kulturowe