Realizowane programy

Poakcesyjny program wsparcia obszarow wiejskich

Z dniem 1 maja 2010 roku Szkoła Podstawowa im. Dra Pawła Sochy w Bolesławiu realizuje projekt pt. „Bliżej siebie, bliżej historii”, zorganizowany dzięki funduszom CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego i Urzędu Gminy w Bolesławiu.
Celem projektu jest integracja uczniów, nauczycieli i rodziców oraz promocja szkoły i gminy w regionie. Projekt realizowany jest z okazji rocznicy 600lecia bitwy grunwaldzkiej. Rycerstwo naszego regionu wchodziło w skład 32 chorągwi wojsk polskich pod dowództwem Jaśka Ligęzy herbu Półkozic. Wycieczka uczniów na Wawel miała na celu przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu i ukazanie naszej przeszłości jako cząstki historii Polski i Europy.