Informacje urzędowe

Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w sferze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu Konkursu

Opublikowano: wtorek 12-01-16 | 09:19
Rafał Nowak

Zarządzenie nr 3/16 Wójta Gminy Bolesław z dnia 12.01.2016 roku w sprawie: Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w sferze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu Konkursu

Zarządzenie nr 4/16 Wójta Gminy Bolesław z dnia 12.01.2016 roku w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań poblicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w Gminie Bolesław.

Regulamin otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław na 2016 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu