Start

Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Bolesławiu

DSCN4296W Bolesławiu uroczyście obchodzono 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk, ks. Prałat Józef Radłowski – Proboszcz Parafii w Bolesławiu oraz Dyrektor Zespołu Szkół
w Bolesławiu Pan Jan Wieczorek.

W uroczystości udział wzięli:
- Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu Pan Michał Ząbek,
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Kaczówka,
- Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oddział w Bolesławiu Cecylia Adamiec,
- Poczty Sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej
w Bolesławiu, Gimnazjum w Bolesławiu, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bolesław,
-Gminna Orkiestra Dęta z Bolesławia.
Uroczystość zgromadziła również licznie mieszkańców gminy.

W asyście pocztów sztandarowych, dokonano przemarszu spod Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego w Bolesławiu. Wprowadzenia do uroczystości dokonał wikariusz Parafii p.w. Św. Wojciecha ks. Jarosław Kokoszka. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Bolesławiu przedstawiły montaż słowno muzyczny przygotowany przez:
- mgr Martę Niedźwiadek,
- mgr Martę Kanak,
- mgr Krystynę Misiewicz,
- mgr Krystynę Czupryna.
Uroczystą Mszę Św. w intencji ojczyzny koncelebrowali: ks. Prałat Józef Radłowski – Proboszcz Parafii w Bolesławiu, ks. Jarosław Kokoszka wikariusz Parafii p.w. Św. Wojciecha.
W zakończeniu uroczystości ks. Prałat Józef Radłowski serdecznie podziękował zaproszonym gościom, wszystkim zebranym za przybycie oraz tym którzy włączyli się w organizację tej patriotycznej uroczystości.


Po zakończonej Mszy Św. przy dźwiękach orkiestry Dętej z Bolesławia przemaszerowano pod pomnik „Grunwald”. Tam odśpiewano Hymn Polski, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół
w Bolesławiu Pan Jan Wieczorek.
Proboszcz Parafii p.w. Św. Wojciecha ks. Józef Radłowski modlił się wspólnie z zebranymi za ojczyznę.
Na zakończenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Grunwald” złożyli:
- delegacja Gminy Bolesław w osobach Wójta Gminy Kazimierza Olearczyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Michała Ząbka,
- delegacja przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- delegacja przedstawicieli Zarządu Gminnego PSL,
- Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oddział w Bolesławiu Pani Cecylia Adamiec,
- delegacja Zespołu Szkół w Bolesławiu.
Po złożeniu wiązanek kwiatów rozprowadzono poczty sztandarowe i zakończono obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Fotogaleria