Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór nr 1/2017/G

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2017/G o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Bolesław zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 08:00 – 08:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 08:30 – 10:00

Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68


Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

Plakat spotkanie - pobierz pdf link

Plakat szkolenie - pobierz pdf link