Informacje bieżące

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pok. 712,  w dniu 21 czerwca 2017 r.  (środa) w godzinach od 9.00 – 15.00.Osoby zainteresowane poproszone zostaną m.in. o ocenę wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania w formie broszury w rozmiarze A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową.

Opinie pozyskane w trakcie konsultacji społecznych będą pomocne przy ustaleniu preferencji wyborców w tym zakresie.

W Urzędzie Gminy w Bolesławiu termin konsultacji ustalono na dzień 22 czerwca 2017 r.  (czwartek) od  godz. 10.00.