Święto Powiśla 2017

Święto Powiśla 2017


W niedzielę, 27 sierpnia br. na obiekcie sportowym w Bolesławiu odbędzie się już po raz dziewiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu. Gospodarzami tegorocznej imprezy są Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław.


Święto Powiśla Dąbrowskiego jest to niezwykle ważne wydarzenie i jedyna impreza tego typu na naszym terenie, która pozwala rolnikom na promocję produktów regionalnych, a zgodnie z kilkuletnią tradycją lokalni twórcy zaprezentują rękodzieło oraz folklor. Jest to również powód do radości po skończonym okresie ciężkiej pracy i okazja do podziękowania za pomyślnie zakończone żniwa. Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów będą tradycyjne wieńce dożynkowe przynoszone podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza. Tym gestem rolnicy naszego powiatu będą wyrażać wdzięczność za udane zbiory i dar chleba.

Zgodnie z tradycją, zaprezentują się również przedsiębiorcy, zarówno z regionu jak i całego województwa małopolskiego. W ramach współpracy międzynarodowej powiatu, swoje stoiska wystawią również przedsiębiorcy z Węgier, Niemiec, Mołdawii i Ukrainy.

Dla mieszkańców powiatu i zaproszonych gości przygotowano wiele atrakcji. Na scenie odbędą się występy artystyczne, m.in. orkiestr dętych, zespołów muzycznych, tancerzy oraz lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie Zakopiański Zespół Muzyczny KRYWAŃ. Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu DeFacto z Bolesławia.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji a także będą mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokalnych przedsiębiorców.

Jak na „Święto Plonów" przystało nie zabraknie obrzędu dożynkowego za ukończenie żniw i prac polowych, który wykonają uczniowie z Zespołu Szkół w Bolesławiu. Zorganizowany zostanie doroczny „Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego", podczas którego jury oceni wieńce dożynkowe w dwóch kategoriach: tradycyjnej i współczesnej.

Kultywowanie ludowej tradycji obrzędu dożynkowego wzbogaci także konkurs na najciekawsze „Ośpiewanie Wieńca".

Zostanie przeprowadzony również konkurs na „Najciekawsze stoisko wystawowe" wśród wystawców biorących udział w tegorocznych targach.

Regulaminy i zgłoszenia do pobrania:


- Regulamin konkursu „Powiatowy Konkurs wieńca dożynkowego"

- Zgłoszenie do udziału w konkursie „Powiatowy Konkurs wieńca dożynkowego"

- Regulamin konkursu „Ośpiewanie wieńca"

- Zgłoszenie do udziału w konkursie „Ośpiewanie wieńca"

- Regulamin konkursu „Najciekawsze stoisko wystawowe"

- Zgłoszenie do udziału w konkursie „Najciekawsze stoisko wystawowe"

- Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego - Nagroda Publiczności

Dla wszystkich gości oglądających wieńce dożynkowe zorganizowany będzie konkurs publiczności na najładniejszy wieniec dożynkowy. Nagrodę ufundowaną przez organizatorów otrzyma zarówno wieniec jak i wylosowany uczestnik konkursu.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, organizacje, instytucje i wszystkich chętnych do zorganizowania swojego stoiska wystawowego podczas tegorocznego Święta Powiśla Dąbrowskiego.

Karty zgłoszeń, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu na adres: Bolesław 129, 33-220 Bolesław, lub na adres e-mail:basiaguzik@poczta.onet.pl

Dodatkowe informacje udzielą: Lucyna Mirecka, Barbara Guzik-Kaganek, tel. 14 641 50 27, 609-328-507.

Koszt wynajmu stoiska 3m x 3m wynosi 150 zł. Wystawca zapewnia sobie własny namiot wystawowy. Stoiska należy ustawić w dniu 27 sierpnia 2017 roku na terenie stadionu sportowego w Bolesławiu w miejscu wyznaczonym przez organizatora, gotowość: godz. 12:00. Po godzinie 12:00 brak będzie możliwości dojazdu pojazdami mechanicznymi na drogę prowadzącą do stadionu.

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z rozmieszczeniem namiotów wystawowych jest pracownik Urzędu Gminy w Bolesławiu Rafał Smolicha, tel. 14 641 50 18 (w.21) 731-442-083, e-mail: r.smolicha@boleslaw.com.pl


Wpłaty za stoisko należy dokonać na podany poniżej numer rachunku bankowego Gminy Bolesław. Nr konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział Bolesław –
09 8589 0006 0070 0000 0013 0006.


tytuł wpłaty: Święto Powiśla Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy!


9034125 plakat ostasteczna