Gimnazjum

11 listopada w Polsce suwerennej

Opublikowano: wtorek 14-11-17 | 08:44
Rafał Smolicha
        Ustawą sejmową z 15 lutego 1989 r. ponownie ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości dzięki wielkim przemianom ustrojowym i politycznym,. W niepodległej Rzeczypospolitej od tej pory systematycznie organizowane są zarówno uroczystości centralne –  z udziałem głowy państwa – jak również obchody lokalne o charakterze samorządowym. Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków, tych mieszkających w kraju jak i poza jego granicami, szczególne święto.
Jest ono okazją, by przypomnieć wszystkim, że nasza Ojczyzna  po wielu latach niewoli znów stała się wolnym państwem. Również w naszej gminie 11 listopada uczczono 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Obchody rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i ich przemarszem do Kościoła Parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Przed jej rozpoczęciem dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Bolesławiu przy wsparciu swoich nauczycieli przedstawiła inscenizację patriotyczną z okresów niewoli i odzyskania niepodległości. Po zakończonym nabożeństwie, któremu przewodził ks. wikariusz Sebastian Piech, uczestnicy uroczystości w towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej prowadzonej przez Pana Grzegorza Olearczyka udali się pod Pomnik Grunwald, gdzie władze gminy, samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk skierował słowa podziękowania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej. Ponadto dziękował wszystkim zebranym, za obecność na uroczystości. Chwilą zadumy i modlitwy uczczono pamięć uczestników działań niepodległościowych. Wspólne świętowanie w naszej małej gminnej Ojczyźnie tak doniosłego święta, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, to piękny przejaw postaw patriotycznych i niezachwianego poczucia polskości.

Autor:

Barbara Guzik-Kaganek