Start

Stowarzyszenia z Gminy Bolesław pozyskały środki finansowe

perly ponidzia

Organizacje pozarządowe z Gminy Bolesław podpisały w dniu 9 marca w Skalbmierzu umowy na realizację trzech projektów grantowych. Będą one realizowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Stowarzyszenie na rzecz promocji oświaty i rozwoju wsi Bolesław" zrealizuje dwa projekty grantowe każdy po 12 500 zł. Będą to :

- "Wycieczka i Święto Rodziny wzmocnieniem kapitału społecznego",

- "Organizacja wyjazdów promujących kulturę i środowisko naturalne dla różnych grup wiekowych mieszkańców obszaru LGD"

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu  zrealizuje trzeci projekt pn.: "Co jest grane - rozwój kapitału społecznego mieszkańców". Projekt będzie miał na celu naukę gry na instrumentach muzycznych. Wartość tego grantu to również 12 500 zł.

Gratulujemy Stowarzyszeniom pozyskania środków finansowych i życzymy sprawnej realizacji projektów.

Fotogaleria