Informacje bieżące

Stypendia Wójta Gminy Bolesław

W dniu 24 lipca 2018 r pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Bolesławiu otrzymało jednorazowe sypendia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy nr V/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław. Aby uzyskać stypendium uczniowie szkół podstawowych muszą legitymowac się średnią ocen wyższą niz 5,5, a uczniowie gimnazjum wyższą niż 5,25 i posiadać wzorową ocenę z zachowania.

Stypendia zostały wręczone uroczyście w świetlicy Urzędu Gminy przez Wójta Gminy Bolesław  Pana Kazimierza Olearczyka, Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Michała Ząbka, Przewodniczącego Komisji Oświaty - Pana Marka Kaczówkę, Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu Pana Jana Wieczorka, Wicedyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu Pana Andrzeja Czuprynę.

Wnioski Dyrektora o przyznanie stypendium analizuje powołana przez Wójta komisja. Stypendia nie mogą być niższe niż 500 zł i wyższe niż 800 zł. Wszystkie wnioski zostały jednomyślnie przyjęte, a wysokość stypendium ustalono na poziomie po 550 zł dla każdego ucznia. 

Stypendia za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali:

- Sikorska Natalia,

- Misiaszek Wojciech,

- Bryła Kinga,

- Woźniak Natalia,

- Ukleja Katarzyna.

Serdecznie gratulujemy lauretaom oraz ich rodzicom.  

Stypendium Wojta 2018