Załatw sprawę

Załatw Sprawę

Opublikowano: wtorek 19-05-15 | 13:13
Mateusz
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 2. Odpisy aktów stanu cywilnego
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 6. Deklaracja na podatek rolny
 7. Deklaracja na podatek leśny
 8. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 9. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 10. Wniosek wraz z załącznikami " Rodzina 500"
 11. Wniosek o wpis do CEIDG
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
 13. Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców