Informacje urzędowe

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy Bolesław poddaje pod konsultacje projekt uchwały Rady Gminy w Bolesławiu w sprawie statutu Gminy Bolesław

Uwagi i opinie należy składać do dnia 20 września 2018 r. do godziny 10.00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Bolesław - sekretariat pokój 8 osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boleslaw_t@zgwrp.org.pl

Projekt uchwały Rady Gminy w Bolesławiu