Informacje bieżące

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE BOLESŁAW

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.
Ponadto informujemy, że w dniu 02.10.2018 r. o godzinie 18:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Bolesławiu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu. Omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany będzie sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także przez ekspertów Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkanie eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz skutków zdrowotnych i ekonomicznych tego zagadnienia.

Po uruchomieniu Programu, nabory wniosków z terenu Gminy Bolesław prowadzone będą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

WFOSiGW w Krakowie

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 12

Tel. (12) 422-94-90,

Tel. (12) 422-30-46

www.wfos.krakow.pl

biuro@wfos.krakow.pl
Infolinia telefoniczna na terenu Województwa Małopolskiego: (12) 422-94-90 wew. 2
Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze