Informacje urzędowe

Ogłoszenie otwartego Konkursu

Opublikowano: poniedziałek 21-01-19 | 12:39
Rafał Smolicha

Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w sferze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu Konkursu