Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE STAWKI, NOWE WNIOSKI

Opublikowano: piątek 25-01-19 | 12:48
Rafał Smolicha
Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 złWnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r."

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o dzierżawie użytków

Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa

Oświadczenie RODO