Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2019 roku

Opublikowano: środa 06-02-19 | 08:38
Rafał Smolicha

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 marca 2017 roku