Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 15 luty 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 15 luty 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.