Informacje bieżące

Ponowny start w aktywność zawodową

Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”,

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów


ZAPRASZAMY OSOBY :

·         bierne zawodowo

·         bezrobotne

·         w wieku powyżej 30 lat.

·         zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

·         staże zawodowe ze stypendium stażowym

·         szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

·         zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania

·         zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu

·         identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu

·         pośrednictwo pracy

·         doradztwo zawodowe

·         coaching zawodowy

·         wsparcie psychologiczne

·         poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną

·         dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażystyKontakt

·         Biuro Projektu:
Spółdzielnia Socjalna SerwiS:


ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

·         Tel.: 535-191-921

·         e-mail:

m.mika@spoldzielniaserwis.pl
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl

www.ponownystart.pl
PAZ plakat rekr2