Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019/G

Opublikowano: środa 10-04-19 | 12:48
Rafał Smolicha
logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019/G o naborze wniosków w terminie od 22 maja 2019r. do 05 czerwca 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Bolesław zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

24 kwietnia 2019 (środa) godz: 10:15 – 10:45

Szkolenie odbędzie się w dniu:

24 kwietnia 2019 (środa) godz: 10:45 – 11:45

Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków dostępny jest na stronie internetowej   www.perlyponidzia.pl

Plakat informacyjny