Komunikaty

Komunikat Wójta Gminy Bolesław z dnia 23.05.2019 r.

Opublikowano: czwartek 23-05-19 | 11:22
Rafał Smolicha
ostrzeżenieW związku z trwającym alarmem powodziowym informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że przekroczony został stan ostrzegawczy na rzece Wiśle. Tendencja stanu wody jest wzrostowa. Śluzy na przepompowni w Pawłowie zostały zamknięte. Przepompownia pracuje obecnie w trybie ciągłym. Posiada możliwości techniczne przerzutu większej ilości wody. Na Kanałach nie ma żadnych zatorów, przepusty są drożne.
Urząd Gminy dysponuje workami i piaskiem jak również pompami szlamowymi będącymi na wyposażeniu jednostek OSP. Prosi się o zgłaszanie potrzeby ich dowiezienia.
Od 27 maja (poniedziałek) Urząd Gminy będzie przyjmować wnioski dotyczące strat w uprawach rolnych, budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Prosi się o dokumentowanie występujących strat w szczególności w gospodarstwach domowych.
Szczegółowe informacje i wzory wniosków zostaną podane w kolejnym komunikacie.
Szacowanie strat odbywać się będzie niezwłocznie po spłynięciu większości wniosków.