Komunikaty

Informacja Wójta Gminy Bolesław w sprawie zgłaszania szkód powodziowych w rolnictwie

komunikatWójt Gminy Bolesław Informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego,  mogą składać wnioski celem oszacowania strat. Wniosek do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w pok. nr 4 (I piętro) Urzędu Gminy Bolesław  w godz. pracy urzędu

 

Załączniku do pobrania:

- Wniosek - wersja pdf

- Wniosek rolnika - załącznik edytowalny
- Załączniki do wniosku - załączniki edytowalne
- Zestawienie z kilku gmin - załącznik edytowalny

Wnioski dot. strat w budnykach mieszkalnych przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS'u w Bolesławiu.