Komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

W związku z obniżeniem się poziomu wody na rzece Wisła poniżej stanu alarmowego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres Starosta Dąbrowski odwołał z dniem 27 maja 2019 roku od godz. 11:00 stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze gminy Bolesław. Nadal na terenie gminy obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego