Informacje urzędowe

spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II

BOLESŁAW herbW dniu 30.05.2019 r w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Bolesław. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno i Żabno. Ze strony Wód Polskich uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Kierownik Nadzoru Wodnego w Połańcu.
Na spotkaniu wypracowano wspólne stanowisko mające na celu prowadzenie prac zmierzających do szybkiej konserwacji Kanałów Zyblikiewicz I i II oraz kontynuację prac rozpoczętych przez MZMiUW zmierzających do ich modernizacji. Stanowisko to wyrażono w piśmie które po podpisaniu przez przedstawicieli Gmin zostanie przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Padła deklaracja, że w okresie pożniwnym będą prowadzone prace konserwacyjne. Opracowane zostały już niezbędne dokumenty w tym przedmiary robót które są konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej.

dadaddada

IMG 8697