Informacje urzędowe

Promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

0001Gmina Bolesław otrzymała z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i wicemarszałka Tomasza Urynowicza promesę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Promesę na kwotę 79 349 zł  w imieniu Wójta Gminy Bolesław odebrał Sekretarz Rafał Nowak. Przekazane środki wpłynął na poprawę warunków dojazdu do pół i gospodarstw rolnych.