Informacje bieżące

Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego obelisku w Świebodzinie

DSC04952329 czerwca 2019r. w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji zamordowanego w Charkowie por. Stanisława Kaczówki, rodem ze Świebodzina, podczas masowej egzekucji polskich oficerów przez Rosję w 1940 roku oraz oficerów ziemi dąbrowsko-tarnowskiej ofiar zbrodni katyńskiej wiosny 1940. W koncelebrowanej mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Bolesławia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świebodzina.
Drugą część uroczystości, która odbyła się w Świebodzinie przy tablicy pamiątkowej poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce, prowadził Pan Mieczysław Misiewicz – członek rodziny por. Kaczówki. Pamiątkowy obelisk został ufundowany przez Mieczysława Misiewicza, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie oraz Gminę Bolesław.
W uroczystości wzięli udział:

- członkowie rodziny por. Stanisława Kaczówki,
- ks. proboszcz parafii Bolesław,
- kapelan Rodzin Katyńskich ks. Zbigniew Guzy,
- Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk,
- członkowie Rodzin Katyńskich z Tarnowa,
- członkowie Stowarzyszenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- członkowie OSP w Świebodzinie,
- lokalna społeczność.
Po przecięciu wstęgi i poświęceniu pamiątkowego obelisku zaproszeni goście wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami, które pozwoliły przybliżyć uczestnikom historię zbrodni katyńskiej oraz postać porucznika Stanisława Kaczówki.

Opracowała Barbara Guzik - Kaganek

Galeria