Informacje urzędowe

Trwa nabór wniosków na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Bolesław

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych       na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2019 r).
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr. 1 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr 1