Informacje urzędowe

Promesa na remont drogi gminnej w Strojcowie

Miniatura FDS23 września w Urzędzie Gminy Bolesław wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył Wójtowi Gminy Bolesław symboliczny czek potwierdzający otrzymanie dofinansowania inwestycji drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli poseł na sejm RP Wiesław Krajewski oraz  starosta dąbrowski Lesław Wieczorek.
W ramach otrzymanych środków jeszcze w bieżącym roku realizowane będzie zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 180468K w miejscowości Strojców”.
Na te prace Gmina Bolesław otrzymała aż 80% dotacji, tj. kwotę 171.625,00 zł , a inwestycja ogółem wyniesie ok. 220 tyś zł.

IMG 9635