Informacje urzędowe

Wsparcie dla Gminnej orkiestry dętej w Bolesławiu

promesa orkiestra deta bolesław

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka przekazali dla Gminnej Orkiestry Dętej w Bolesławiu symboliczny czek na kwotę 10.000 zł.

zdj