Informacje urzędowe

Ogłoszenie

herb boleslawWójt Gminy Bolesław prosi zainteresowanych rolników o zgłaszanie się do Urzędu Gminyw Bolesławiu pok. 3 po odbiór protokołów strat powodziowych, które są niezbędne do złożenia wniosku o pomoc finansową w ARiMR.

Wzory wniosków o udzielenie pomocy finanoswej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach powyżej 30% znajdują się na stronie ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy:

  • wersja edytowalna (excel) - otwórz
  • wersja PDF - otwórz
  • Zestawienie informacji o otrzymanej pomocy pomoc de minimis w rolnictwie - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz