Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019 o naborze wniosków w terminie od 07 listopada 2019r.
do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia
1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Bolesław zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

23 października 2019 (środa) godz: 10:15 – 10:45

Szkolenie odbędzie się w dniu:

23 października 2019 (środa) godz: 10:45 – 11:45

Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

pdf logo plakat spotkanie

pdf logo plakat szkolenie


Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.