Informacje bieżące

Święto Niepodległości w Gminie Bolesław

 1478812145Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Polsce, które jest na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań naszych przodków walczących w obronie ojczyzny, a także źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po wielu latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków stanowi wartość, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym. Tegoroczne obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Bolesław rozpoczęły się programem artystycznym przygotowanym przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół. Następnie ks. Robert Groch - proboszcz parafii pw. św. Wojciecha odprawił uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny oraz przodków walczących o honor i wolność kraju.
Po mszy św. odbył się tradycyjny przemarsz pod pomnik Grunwald, który poprowadziła Gminna Orkiestra Dęta w asyście pocztów sztandarowych: Koła Łowieckiego „Cyranka” w Bolesławiu, Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz Jednostek OSP: Bolesław, Pawłów, Strojców, Podlipie, Tonia, Kanna, gdzie wspólnie o godz. 12:00 przyłączając się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu” odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Drugą część oficjalnych uroczystości pod pomnikiem Grunwald poprowadził dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Jan Wieczorek. Po krótkim przemówieniu Wójta Gminy oraz wspólnej modlitwie za ojczyznę poprowadzonej przez ks. proboszcza parafii Bolesław, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów.
Wiązanki złożyli:
- przedstawiciele lokalnych władz: Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy Bolesław;
- dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Bolesławiu;
- Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego;
- Przedstawiciele Koła Łowieckiego „Cyranka” w Bolesławiu;
- Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oddział w Bolesławiu.

Narodowe święto niepodległości sprawia, że w zabieganym codziennym życiu zatrzymujemy się na chwile i wspominamy naszych dziadków, pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu Polaków jest lekcją patriotyzmu i historii. Biorąc aktywny udział w corocznych obchodach 11 listopada dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

Opracowała:

Barbara Guzik - Kaganek

Galeria