Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku

Opublikowano: poniedziałek 10-02-20 | 08:57
Rafał Smolicha
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 marca 2017 roku