Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku

Opublikowano: poniedziałek 10-02-20 | 09:01
Rafał Smolicha
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół

Uchwała nr XXI/162/2017 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 marca 2017 roku