Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku

Opublikowano: poniedziałek 10-02-20 | 09:13
Rafał Smolicha
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesław na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2