Informacje bieżące

rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli

informacjaBiorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że trwająca obecnie rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolesław, będzie przeprowadzona w ustalonych wcześniej terminach.
Zalecamy natomiast, aby wnioski przesyłać drogą elektroniczną na adres:
Szkoła- zsboleslaw@wp.pl,
Przedszkole- przedszkole1bol@wp.pl.
Formularze wniosków są do pobrania na stronie www.zs.boleslaw.com.pl
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie prosimy o kontakt telefoniczny:
Szkoła- 146415006,
Przedszkole- 146415015,
Urząd Gminy - GZOSiP- 146415018 wew. 24.

Zarządzenia Wójta Gminy Bolesław w sprawie rekrutacji:

- zarządzenie nr 7/2020,

- zarządzenie nr 8/2020,

- zarządzenie nr 9/2020.