Informacje urzędowe

Informacja Urzędu Gminy w Bolesławiu dot. zgłoszeń do OKW

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, oraz w związku z zamknięciem dla interesantów budynku urzędu zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: boleslaw_t@zgwrp.org.plpkw-120401@pkw.gov.pl lub pocztą tradycyjną, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej.

Telefon kontaktowy: 14 6415018