Informacje bieżące

Informacja dotycząca wydawania zaświaczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuję, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrdednictwem e-mail lub e_PUAP na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski są do pobrania poniżej.

Download this file (1.doc)WNIOSEK - po przekroczeniu granicy RP od dnia 27 marca 2020 r.

Download this file (2.doc)WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny