Start

Nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa obowiązujące od 16 kwietnia

Zgodkoronawirus logonie z nowymi zasadami od dzisiaj do odwołania w miejscach ogólnodostępnych jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,  maski albo maseczki.
Ten zakaz będzie obowiązywać także w środkach publicznego transportu zbiorowego. Nie obowiązuje on jednak osób kierujących takim pojazdem oraz osób wykonujących zarobkowy przewóz osób, jeśli kierującego od przewożonych osób oddzielono w sposób uniemożliwiający kontakt ze źródłem zakażenia.  

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje także w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Gdy samochodem porusza się jedna osoba lub osoba z dzieckiem do 4 roku życia, wówczas nie trzeba zakładac maseczki. Usta i nos trzeba zakrywać w miejscach ogólnodostęponych, w tym na drogach i placach, a także w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). 

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy m.in. zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów, oraz innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

Pełny tekst rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: pobierzpdf logo


Zródło: pap.plPAP/Maria Samczuk