Informacje urzędowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesław

BOLESŁAW herbWójt Gminy Bolesław informuje że od dnia 22 kwietnia zgodnie z rządowym rozporządzeniem istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Bolesławiu. Wizyty należy jednak ograniczyć do wyłącznie niezbędnych polegających na:


- rejestracji stanu cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- świadczenia usług komunalnych,
- pomocy społecznej,
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

W przypadku załatwiania spraw wymagających osobistego stawiennictwa prosimy o zachowaniu zasad sanitarnych tj. zakrywania ust i nosa oraz stosowania rękawic ochronnych.

Przy wejściu do Urzędu znajduje się ponadto płyn do dezynfekcji.

Nadmieniamy, że w Urzędzie Gminy Bolesław powyższe sprawy były i są załatwianie na bieżąco w miarę potrzeb mieszkańców.


W pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

146415018

146415001