Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Bolesław

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Bolesław z dnia 08.06.2020 piątek 12 czerwca br. został ustalony dniem wolnego od pracy dla pracowników  Urzędu  Gminy w Bolesławiu. Ponadto, w dniu tym od godz. 7:30 do godz. 15:30 będzie prowadzony dyżur związany ze składaniem przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.