Informacje urzędowe

Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Bolesław z dn. 08.02.2013r.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Zarządzenie nr 8.pdf