Informacje urzędowe

69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dnia 1 sierpnia będziemy obchodzić 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia o g. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe w jednostkach OSP na czas 1 minuty – sygnał ciągły ku uhonorowaniu poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.
Więcej o Powstaniu Warszawskim dostępne pod adresem www.wikipedia.pl

Gospodarka odpadami na nowych zasadach

miniaturka odpadyW związku ze zmianą „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” od 01 lipca 2013r. informujemy, że firma Conteko Sp. z o.o. wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.W związku z zadeklarowaniem przez Państwa chęci segregacji odpadów zamieszczamy informację o sposobie korzystania z worków.Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania koszy i worków w dniu wywozu przed godz. 7:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Pobierz: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Pobierz: INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady, których nie wolno wrzucać do worków na segregację

powinny być umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Świetlica Wiejska w Bolesławiu służy mieszkańcom

Miniaturka świetlicaOd momentu otwarcia Budynku Wielofunkcyjnego ze Świetlicy Wiejskiej systematycznie korzysta blisko 100 osób. W dniu wczorajszym zostały zorganizowane rozgrywki pod nazwą „Turniej FIFA ’13”, których organizatorem był A. Dybała. W zabawie wzięło udział 16 uczestników, którzy toczyli bój o miano najlepszego w grze sportowej FIFA 13. Każdy uczestnik losował zespół spośród 16 dostępnych, a następnie swojego rywala, z którym przyszło mu się zmierzyć o promocję do dalszego etapu turnieju.

>> Czytaj więcej: Świetlica Wiejska w Bolesławiu służy...

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

miniaturka guskrkUprzejmie informuje, że w dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostaną przeprowadzone następujące badania rolne: Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA), Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).
Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw będą mogli przekazać dane przez internet, telefonicznie lub bezpośrednio ankieterowi statystycznemu.
W związku z prowadzanym badaniem na terenie gminy Bolesławiu, pracować będą ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ankieterzy posiadać będą wystawioną przez Urząd Statystyczny legitymację, upoważnienie oraz terminal mobilny do zbierania danych. Proszę, aby w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy ankieterom w czasie realizacji badania.