Informacje urzędowe

Zmiany w kwestiach meldunkowych

miniaturka meldunekOd dnia 1 stycznia 2013 r. zmieniono niektóre kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.

Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Poza tym, przy dokonywaniu zameldowania nie ma obowiązku podawania informacji o:

  • wykształceniu,
  • obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m. in dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

>> Czytaj więcej: Zmiany w kwestiach meldunkowych

Nowe opłaty za odbieranie odpadów selektywnych w Gminie Bolesław

miniaturka odpadyRada Gminy w Bolesławiu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę dotyczącą obniżenia miesięcznej opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny.
Stare stawki:
- 15 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje do 2 osób (pojemnik jest odbierany raz w miesiącu)
- 30 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 2 osób (pojemnik jest odbierany 2 razy w miesiącu)
Aktualne stawki:
- 14 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje do 2 osób (pojemnik jest odbierany raz w miesiącu)
- 26 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 2 osób (pojemnik jest odbierany 2 razy w miesiącu)
Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami umieszczone są w BIP Urzędu Gminy w Bolesławiu

Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej pod nazwą: „Młodzież zapobiega pożarom”

zosp rpDnia 26 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w świetlicy Budynku Wielofunkcyjnego w Bolesławiu odbyły się eliminacje gminne corocznego Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

1. Chrzan Kazimierz – Przewodniczący
2. Artur Dybała – Sekretarz
3. Czupryna Andrzej – Członek komisji
4. Jan Wieczorek – Członek komisji

dokonało oceny prac pisemnych, kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej przedstawia się następująco:

 

>> Czytaj więcej: Wyniki eliminacji gminnych...

„Strojcowskie zawijoki z ziemniaków” i „Nadwiślański ogórek konserwowy z Kanny” na Liście Produktów Tradycyjnych!

Miniaturka produktMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości. Została utworzona Lista Produktów Tradycyjnych, na którą wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Przy czym, za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami.

>> Czytaj więcej: „Strojcowskie zawijoki z ziemniaków” i...

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

miniaturka odpadyDo dnia 15 kwietnia br. mieszkańcy Gminy Bolesław są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wzory deklaracji zostaną doręczone do każdego gospodarstwa oraz są dostępne tutaj. Należy również pamiętać by do 31 marca 2013r. wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór śmieci ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r. Obowiązek ten nie dotyczy umów zawartych z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych z Mielca. Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy dostępny tutaj.
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Urzędu Gminy w Bolesławiu pod adresem www.boleslaw.intarnet.pl lub po kliknięciu na baner „Gospodarka odpadami” znajdujący po prawej stronie.