Informacje urzędowe

Informacja Wójta Gminy Bolesław

informacjaWójt Gminy Bolesław informuje, że w dniu 15.10.2019 r. ( wtorek ) w godzinach od 8.00 do 13.30 pracownik ARiMR będzie przyjmował wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla rolników dotkniętych klęską powodzi na sali narad Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Ogłoszenie

herb boleslawWójt Gminy Bolesław prosi zainteresowanych rolników o zgłaszanie się do Urzędu Gminyw Bolesławiu pok. 3 po odbiór protokołów strat powodziowych, które są niezbędne do złożenia wniosku o pomoc finansową w ARiMR.

Wzory wniosków o udzielenie pomocy finanoswej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach powyżej 30% znajdują się na stronie ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy:

  • wersja edytowalna (excel) - otwórz
  • wersja PDF - otwórz
  • Zestawienie informacji o otrzymanej pomocy pomoc de minimis w rolnictwie - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Promesa na remont drogi gminnej w Strojcowie

Miniatura FDS23 września w Urzędzie Gminy Bolesław wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył Wójtowi Gminy Bolesław symboliczny czek potwierdzający otrzymanie dofinansowania inwestycji drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli poseł na sejm RP Wiesław Krajewski oraz  starosta dąbrowski Lesław Wieczorek.

>> Czytaj więcej: Promesa na remont drogi gminnej w...