Informacje urzędowe

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy Bolesław poddaje pod konsultacje projekt uchwały Rady Gminy w Bolesławiu w sprawie statutu Gminy Bolesław

Uwagi i opinie należy składać do dnia 20 września 2018 r. do godziny 10.00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Bolesław - sekretariat pokój 8 osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boleslaw_t@zgwrp.org.pl

Projekt uchwały Rady Gminy w Bolesławiu

Trening systemu alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe ( odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Informacja dot. wywozu śmieci wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców Gminy Bolesław, że w dniach 28-29 maja 2018 roku odbędzie się zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Śmieci należy wystawić przed własne posesje razem ze śmieciami segregowanymi.