Informacje urzędowe

Ogłoszenie.

plakat gops 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie realizował pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie.