Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE STAWKI, NOWE WNIOSKI

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - WYŻSZE...