Informacje urzędowe

Nowoczesny sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości

osp logoW dniu 30 listopada Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk oraz Skarbnik Gminy Bożena Nowak podpisali umowę z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu do strażaków z naszej Gminy, trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dot. Dostawy doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Boles

                                                                                                                                                                                                      
fhfhfhfhhhf
Bolesław, dn. 13.10.2017 r.   

                                          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                        


na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”

>> Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dot....