Informacje urzędowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dot. Dostawy doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Boles

                                                                                                                                                                                                      
fhfhfhfhhhf
Bolesław, dn. 13.10.2017 r.   

                                          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                        


na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”

>> Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dot....

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że rozpoczynają się przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną dla mieszkańców – instalację na obiektach prywatnych:

( kliknij w interesujący temat )


·        ogniw fotowoltaicznych

·        kolektorów słonecznych

·        pomp ciepła

>> Czytaj więcej: Rozwój infrastruktury produkcji...

ĆWICZENIE RENEGADE

ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.