Informacje urzędowe

Ankieta dotycząca wymiany pieców

 znaczko                         

W związku ze złożeniem karty projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji, polegającego na dofinansowaniu wymiany stałych kotłów węglowych na paliwa stałe (węgiel, biomasa, pelet, pompa ciepła), Urząd Gminy Bolesław prosi o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie poniższej ankiety informacyjnej.

>> Czytaj więcej: Ankieta dotycząca wymiany pieców

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PARTNERÓW

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w odpowiedzi  na ogłoszenie nr PZ.041.3.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.  o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno- zawodowej lokalnych środowisk, w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do 18.08.2016 r. wpłynęła 1 oferta:

>> Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU NABORU PARTNERÓW