Informacje urzędowe

Oszustwa w obrocie paliwami

ministerstwo finansowNa terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:

1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT,
2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę" w drodze odpowiedzialności solidarnej,
3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę",
4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę",
5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy,
6. Odpowiedzialność karno-skarbową.

>> Czytaj więcej: Oszustwa w obrocie paliwami

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

szkolenie ueUrząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuję, że organizuje w dniu 02.11.2015 r w godz. 9.00 – 12.00 bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne pod tytułem: " Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Rejestracja własnej działalności gospodarczej, formy opodatkowania, rozliczenia podatkowe przez internet". Szkolenie odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego ul. B. Joselewicza 5 na parterze budynku.

Ćwiczenia taktyczno – specjalne pk. RENEGADE/SAREX-15/II

Urząd Gminy w Bolesławiu informuję, że w dniach 13 – 15 października br. w godz. od 6.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod pk. RENEGADE/SAREX-15/II, w ramach którego odbędzie się również trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Informacja dla rolników dot. suszy 2015.

arimrDo dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku.

Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji.

Stawka pomocy wynosi:

800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

>> Czytaj więcej: Informacja dla rolników dot. suszy 2015.