Informacje urzędowe

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Bolesław na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Gminy w Bolesław, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy Bolesław zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy, we czwartek 13 grudnia 2018r. w godzinach od 12:00 do 14:30.

>> Czytaj więcej: Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców...

Sesja zwyczajna Rady Gminy w Bolesławiu

W dniu 16 października 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Gminy. W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku albo świadczenia   rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020.