Rada Gminy

Informacje dotyczące Rady Gminy Bolesław

Rada Gminy w Bolesławiu:

1. Ząbek Michał - Przewodniczący Rady Gminy

2. Światłowski Jan - V-ce Przewodniczący Rady Gminy

3. Kaczówka Jan - V-ce Przewodniczący Rady Gminy

4. Kaczówka Marek - Przewodniczący Komisji Oświaty

5. Dymon Agata - Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty

6. Kowal Roman - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

7. Światłowski Władysław - Przewodniczący Komisji Finansów

8. Jurek Anna - Zastępcca Przewodniczącego Komisji Finansów

9. Pierga Janusz - Przewodniczący Komisji Rolnictwa

10. Misiaszek Jan - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

11. Kopka Józef

12. Światłowski Krzystof

13. Zwirecki Stanisław

14. Kaczówka Ryszard

15. Magiera Wiesław